កម្មវិធី សម្រាប់កំព្យូទ័រ - wat ketanak
Headlines News :
Home » » កម្មវិធី សម្រាប់កំព្យូទ័រ

កម្មវិធី សម្រាប់កំព្យូទ័រ

Written By kkaba on Friday, 1 February 2013 | 21:50


១. កាត់តបទចម្រៀង MP3 ជាមួយ Adobe Audition 3.
២. សំអាត និង គ្រប់គ្រងកម្មវិធីកំព្យូរទ័រ ជាមួយ CCLeaner 3.11
៣. បង្កើនល្បើនក្នុងការកូពីឯកសារ ជាមួយ Copy faster 10.
៤. ផែនទីក្រុងភ្នំពេញ ជាមួយ Phnom Penh Map (flash)
៥. បិទ ឬ ចាប់ផ្ដើមដំណើរការកំព្យូរទ័រជាថ្មីយ៉ាងលឿនបំផុត ជាមួយ Super fast Shutdown 1.0
៦. កំចាត់មេរោគ Autorun ពី USB ជាមួយ USB Disk Security 6.00
៧. បើក files rar និង zip ជាមួយ Winrar 4.1 version ចុងក្រោយ ឬ Winrar_Crystal
៨. ជំនួយក្នុងការដោនឡូតកម្មវិធីដែឡ Full version ជាមួយ MediaGet2
៩. កម្មវិធីទស្សទាយជាច្រើនបញ្ចូលគ្នា Guess Programes
១០. កម្មវិធីទស្សទាយមួយតែមានកម្មវិធីច្រើន Fortune Professional
១១. កម្មវិធីទស្សទាយផ្សេងទៀត Yunny
១២. តាក់តែរូបភាពដោយ Photofusion, Photoshine, Photo WebPhotodream  
Magicphoto, Wedding album maker
១៣. ចម្លងឯកសារពីUSB ដោយគ្មាននរណាដឹង USB copier
១៤. កត់ត្រាសកម្មភាពនៅលើកុំព្យូទ័រជាមួយ Camtsia 2 Record
១៥. ស្វែងរកទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយ Cambodia Soft
១៦. ប្ដូរឯកសារទៅ PDF ជាមួយ Craete PDF
១៧. ការពារឯកសារជាមួយ Folder lock, Folder Protect, Folder security
១៨. ដោនឡូតកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយ IDM manager
១៩. កម្មវិធីគណនាសាច់ប្រាក់  Money
២០. ដូរឯកសារពី pdf ទៅ Word pdf convert to word
២១. រក្សា​ឯកសារជា Pdf ជាមួយ save as pdf
២២. អស់បញ្ហាជាមួយ Subtitle របស់វិដេអូ Subtitle
២៣. អស់បញ្ហាជាមួយ Uninstall program ជាមួយ your Uninstall
២៤. បម្លែងឯកសារទៅជា pdf ជាមួយ Netro professional 
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc