ស្តាប់ព្រះធម៌ ទេសនា សម្តែងដោយ អគ្គបណ្ឌិត បុតសាវង្ស - wat ketanak
Headlines News :
Home » , » ស្តាប់ព្រះធម៌ ទេសនា សម្តែងដោយ អគ្គបណ្ឌិត បុតសាវង្ស

ស្តាប់ព្រះធម៌ ទេសនា សម្តែងដោយ អគ្គបណ្ឌិត បុតសាវង្ស

Written By kkaba on Thursday, 28 March 2013 | 19:16MangkolSoth
កូនមាសឪពុក
soban 16
pre bath kos sa reach
SOKCHEAT
Mhapathana
pin lir pres tho BUDDHA
BudSavong -World Creator
EtaTak

mohosorth
UPASIKAVISAKA
tho thver ti purng
MangkolSoth
tho thver ti purng
ឯតទគ្គ CD ទី ១
ឯតទគ្គ CD ទី ២
ទោសរបស់កាម
ព្រះបាទកុរាជ

បារមី
សុបិននិមិត្ត 16 ប្រការ
smot
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc