ទេសភាព វត្តកេតនៈ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃ - wat ketanak
Headlines News :
Home » » ទេសភាព វត្តកេតនៈ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃ

ទេសភាព វត្តកេតនៈ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃ

Written By kkaba on Monday, 8 April 2013 | 06:11Khmer New Year 2013 Slideshow: Wat’s trip to Sydney was created with TripAdvisor TripWow!

Khmer New Year 2013 Slideshow: Wat’s trip to Sydney was created with TripAdvisor TripWow!
Share this article :

1 comment:

  1. ពិតជាស្រស់ណាស់តេជគុណ!

    ReplyDelete

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc