លិខិត្ត ថ្លែងអំណរគុណ ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីខ្មែរ ២០១៣ - wat ketanak
Headlines News :
Home » , » លិខិត្ត ថ្លែងអំណរគុណ ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីខ្មែរ ២០១៣

លិខិត្ត ថ្លែងអំណរគុណ ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីខ្មែរ ២០១៣

Written By kkaba on Monday, 8 April 2013 | 18:48Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc